. . .    "::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::" . . .
หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวประกวดราคา รวมลิงค์น่าสนใจ เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
กิจการสภา
ส่วนราชการ
 โครงสร้างส่วนราชการ
 สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
              

  
keoychai@hotmail.com
keoychai@gmail.com

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง                         

            
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564     
  + สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.ปีงบประมาณ 2564
  + สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.ปีงบประมาณ 2564
  + สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.ปีงบประมาณ 2564
  + สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ธ.ค..ปีงบประมาณ 2563
  + สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย..ปีงบประมาณ 2563 
  + สรุปรายงานการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.ปีงบประมาณ 2563 
  
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563     
  + สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.63
  + สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.63
  + สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.63
  + สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.63
  + สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.63
  + สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 63 
  + สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.63
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 63
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 63
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 62
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 62
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 62
  
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561     
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 61
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 61
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 61
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 61
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 61
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.61
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 61
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 61
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 61
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 60
  
   
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560     
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 60
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 59
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 59
  + สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 59


 


       

 

 

 
 
 
 
 
หนังสือราชการของ สถ.
หนังสือราชการ ของ สถ.
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
บทความที่น่าสนใจ
พรบ.และประกาศเกี่ยวกับ
คู่มือประชาชน
ระเบียบและข้อกฎหมาย
 พระราชบัญญัติ
 ระเบียบ
 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์
 กฏกระทรวง
 พระราชกฤษฎีกา
 มาตรฐานตำแหน่ง
  รวมหนังสือสั่งการ
และแนวทางปฏิบัติ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
กลุ่มเพื่อนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา

 
หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย   
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)