"::::ด่างเกยไชยคู่บ้าน น้ำตาลหวานคู่เมือง องค์บรมธาตุลือเลื่อง ใสสะอาดแควยมน่าน::::"

หัวข้อสาระต่างๆ

หน้าหลัก สาระน่ารู้ ข่าวสารกิจกรรม ข่าวสอบราคา รายงานการเงิน เว็บบอร์ด
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใดสำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล สิ่งที่คุณใส่ลงมา บ่งบอกถึงจิตใจของท่าน ว่าเป็นคนประเภทใด
+++คลิ๊กดูรูปหล่อๆๆ+++
รู้จักตำบล
 ประวัติ อบต
 
สภาพทั่วไป
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 บริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับ อบต.
 วิสัยทัศน์
 อำนาจและหน้าที่
 โครงสร้างองค์กร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา อบต
 แผนพัฒนาสามปี
 ผลงานและกิจกรรม
สารจาก นายกฯ อบต
 สารจากประธานสภา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
บุคลากร
 สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
              
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาสามปี 2553-2555
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนการดำเนินงาน ปี 2553
แผนการดำเนินงาน ปี 2554
แผนการดำเนินงาน ปี 2555
ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
 ศูนย์ร้องเรียน-ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย
สายตรงผู้บริหาร
ศูนย์ดำรงธรรม ท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
ศูนย์ประสานราชการไทยใสสะอาด (ศูนย์ดำรงธรรม)
สายด่วนรัฐบาล 1111
ผลการดำเนินงาน

 รายงานทางการเงินของ อบต.   
 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปรายงานข้อมูลด้านพัสดุ
 รายงานประจำปี
 แผนผังขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการ
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 การชำระภาษีป้าย
การขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
 การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
 การช่วยเหลือสาธารณภัย
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
ออกใบอนุญาตที่จำหน่ายสะสมอาหาร
ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ          จำนวนผู้เข้าชม
 
     
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.47

คุยกับเว็บมาสเตอร์.                            
สวัสดีีครับ วันนี้ ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บองค์การบริหารส่วนตำบลกยไชยของเรา

       

   
ข่าวประชาสัมพันธ


ประมวลภาพเปิดโครงการเทศกาลกินตาล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
ประมวลภาพเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ณ บึงหลวง หมู่ที่ 7 เกยไชย

ประมวลภาพ 5 ธันวามหาราช 85 พรรษา 2555

ประมวลภาพโครงการแข่งขันเรือพื้นบ้าน วัดเกยไชยเหนือ

!!!!!++ประมวลภาพน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลเกยไชยและใกล้เคียง!!!!!++

 

                                                       
 
ข่าวทุกหมวดหมู่
ลงประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างที่นี่ครับ

[ประกาศมาใหม่] [ประกาศอัพเดท] [ลงประกาศใหม่] [เปิดดูประกาศทั้งหมด]

***********


ข่าวรับสมัครสอบแข่งขัน เปิดสอบ


.... .ใส่ใจสักนิด คนที่ท่านรัก.....ไม่ต้องจากไปด้วยไข้เลือดออก...เพียงท่านกำจัดลูกน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...

บริการแบบฟอร์มที่ใช้ใน อบต.เกยไชย


    แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ  
    
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการให้บริการ
    แบบฟอร์มการร้องทุกข์  
    หนังสือแจ้งตอบรับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    บันทึกการขอใช้รถน้ำ  
    แจ้งความเสียหายเนื่องจากเหตุอุทกภัยในเขตตำบลเกยไชย  
    คำร้องขอติดตั้งประปา
    หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)   
    หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)
 

     ข่าวประกาศทั่วไป 
   
ดูข่าวสอบราคาทั้งหมด  
 
 
แบบ ขออัตราเพิ่มพนักงานจ้าง ,วิเคราะห์ (ลูกจ้างประจำ)
     
ข้อมูลรายชื่อผู้สูงอายุ - ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.
+ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ( คลิกดูรายละเอียด )
+
     

ข้อมูลของ สปสช
+แผ่นพับป้องกันไข้เลือดออก ( คลิกดูรายละเอียด )
+
     


*** สินค้าที่มีชื่อเสียง ***
สินค้าที่มีชื่อเสียง หรือสินค้า Otop ของตำบลเกยไชยคือ ตาลโตนด น้ำตาลหวาน ตาลเชื่อม วิธีการทำตาลตาลน้ำพริกต่างๆ มีให้ท่านเลือกอีกมากมาย ราคาเป็นกันเอง
    
            เชิญคลิกดูสินค้า


*** แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ***
แหล่งท่องเที่ยวของตำบลเกยไชยมีให้ท่านชมหลายสถานที่
โดยเฉพาะวัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) เป็นแหล่งรวมของเก่าทั้งในอดีตและปัจจุบัน สะสมเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑ์วัดเกยไชย ถ้าท่านสนใจเชิญคลิกเพื่อดูภาพ

    

            
เชิญคลิกดูภาพแหล่งท่องเที่ยว  ขอต้อนรับเข้าสู่ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ
เลขประจำตัวประชาชน   :  
   สำหรับสมาชิกของเรา
ชื่อผู้ใช้   :
รหัสผ่าน :
Remember Me

ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ?

 

ข่าวชาวนครสวรรค์

คำขวัญ
ประจำจังหวัดนครสวรรค์

" เมืองสี่แคว
แห่มังกร
พักผ่อนบึงบอระเพ็ด
ปลารสเด็ดปากน้ำโพ
"
.............

เปิดแอร์ที่ ๒๕ C
ช่วยชาติประหยัดไฟ
ช่วยคุณประหยัดเงิน

.............


 
หนังสือราชการของ สถ.
หนังสือราชการ ของ สถ.
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ก.กลาง
บทความ เกร็ดความรู้
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ระเบียบและข้อกฎหมาย
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อมูลกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
พรบ./ พรก.
กฏกระทรวง./ ระเบียบฯ
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
แนวข้อสอบ
รวมลิงค์
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
กรมส่งเสริมฯ
สมาพันธ์ปลัด อบต
ชมรมช่างโยธา
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมบัญชีกลาง
ราชกิจจานุเบกษา
ศูนย์บริการร่วม
   คลิ๊กเพื่อเข้าสู่หน้า Login


 

  

หน้าหลัก | สาระน่ารู้  | กิจกรรม | สินค้า OTOP | เที่ยวเกยไชย | ร้องทุกข | ข่าวประกวดราคา | สมุดเยี่ยม | เว็บบอร์ด
© องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย 
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์   
  โทร.
056-282784   
Keoychai Subdistrict Administration Oganization   
Keoychai Nakhonsawan Thailand Tel./Fax 056-282784   
E-mail:Keoychai@hotmail.com Webdesign by Tatsanai (X)
   
เขียนข้อความร้องทุกข์